Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 oktober 2015

Landbouwpact versus natuur en toerisme

D66 bijdrage in de Schakel t.b.v. de Begrotingsraadsvergadering 2 juli 2015

Buitengebied

Het Buitengebied van onze gemeente is het gehele oppervlak zonder de woonkernen. Dit gebied is het werkterrein van de drie grootste economische spelers: Recreatie, Landbouw en Natuur. Het Buitengebied is duidelijk afgebakend; er komt geen vierkante meter bij.
Deze drie gebruikers kunnen slechts overleven door schaalvergroting. Positieversterkingen vinden uitsluitend binnen dit Buitengebied plaats ten koste van de ander. Actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied loopt al jarenlang vertraging op. Zie hier het dilemma en de oorzaak van veel spanningen in een notendop.

Landbouwpact

Sinds kort heeft zich in de raad een landbouwpact gevormd, bestaande uit de coalitiepartijen (Combinatie Gemeentebelangen, CDA, Groen Links) aangevuld en veelvuldig aangevoerd door de VVD. Dit landbouwpact kiest per definitie voor de Landbouw en heeft ondernemersbelang verengd tot boerenbelang. Helaas voor de vele recreatieondernemers en onze natuur. In lippendienst wordt wel geroepen dat we de mooiste gemeente van Nederland en DE recreatiegemeente van Noord Nederland zijn.

Maar nu de werkelijkheid! Volg de besluiten en doelen van het landbouwpact en ons college:

  • Sinds een maand is groen Aa en Hunze kapvergunningvrij! (motie VVD/CGB)
  • De recreatiesector is qua dienstwoningen op slot gezet! (motie VVD/CGB)
  • Er wordt getracht de beschermde steenmarter vogelvrij te verklaren!
  • Op dassenverdelging wordt niet gehandhaafd en er mogen zelfs jachtstoelen op een dassenburcht worden geplaatst!
  • De gemeente procedeert bij de rechter tégen de provincie om
    mega-boerderijen mogelijk te maken!
  • Groot wild (zoals herten en evers) is niet welkom!
  • Geen zonneakkers nabij landbouwgronden!
  • De bollenteelt kan ongebreideld uitbreiden zonder convenanten.

Kortom de landbouw prevaleert ten koste van natuur en toerisme, terwijl grootschalige landbouw vaak een ecologische kaalslag achterlaat. Oppassen dus en voorkomen dat de gehele gemeente op enkele jachtvrije enclaves na wildvrij is. Zelfs de kievit is nu al bijzonder. Het landbouwpact wijst niet de landbouw en de jacht maar gemakshalve de vos aan als oorzaak van dit fauna-drama. Nederland zakte als vogelbeschermingsland inmiddels naar plaats 23 van in totaal 26.

Windturbineparken

En nu gaat  het college meewerken aan de vergunning voor windturbineparken. Wederom boerenbelang. Men kiest voor het legesgeld (bloedgeld dus) en negeert de uitkomsten van het draagvlakonderzoek, met als reden compensatie voor omwonenden met dat bloedgeld. Laat u echter niet belatafelen, van de geluidwerende maatregelen langs de N33 en N34 is ook niets terecht gekomen.

Begrippen als burgerparticipatie, draagvlakonderzoek en burgerpanel passen naadloos in de rij van: we nemen het mee, u hoort van ons, we kijken het na en dat is een goede vraag zeg.
Een dikke IK cultuur!

Pas op: het Landbouwpact regeert, de balans is zoek.

Fractie D66
Arie Fonk, Ans Jacobs