Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 oktober 2015

Alarm voor Aa en Hunze

Persbericht17 september 2015

 

Door Rijksbeleid kregen de gemeenten de laatste jaren extra taken waar ze niet op waren berekend, ze zochten vervolgens mogelijkheden tot samenwerking met buurgemeenten. Logisch en een vorm van goed besturen.

Een ieder voelt dat we op termijn weer voor een soortgelijke indeling als die van 1998 staan en men sorteert met deze samenwerkingsverbanden in feite al voor in de keuze van toekomstige fusiegemeenten.

Burgemeester Eric van Oosterhout liet in 2013 in zijn nieuwjaarstoespraak weten dat de Gemeente Aa en Hunze niet zit te wachten op een herindeling, terwijl Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar in januari 2014 zeker weet dat er een nieuwe gemeentelijke herindeling komt waarbij de provinciegrenzen niet heilig zijn. De initiatieven moeten vooral vanuit de Drentse gemeenten zelf komen. En die gemeenten blijken nu dus allemaal hun eigen koers te varen.

De gemeenten Tynaarlo,  Aa en Hunze, Assen en Noordenveld gingen een samenwerking aan onder de naam STAAN. In Noordenveld en Tynaarlo ontstond een inhoudelijke discussie over deze keuze. Burgemeester van Oosterhout (de trekker van STAAN en in zijn denken erg Assen gericht)  en de fractievoorzitter van de grootste fractie in de raad van Aa en Hunze (toen afdelingshoofd van de afdeling financiën van Tynaarlo en nu inmiddels wethouder in Aa en Hunze)  zijn van mening dat een discussie in Aa en Hunze niet aan de orde is. Deze discussie is dus nooit gevoerd. In 2013 is het wel eenmalig informatief aan de orde geweest.

De situatie is inmiddels behoorlijk gewijzigd. Noordenveld is er uitgestapt en koos voor de gemeente Leek. De gemeente Tynaarlo gaat nu beslissen of ze wil ingaan op een fusieverzoek van de gemeente Haren.

Inmiddels wordt op heel veel terreinen intensief samengewerkt. Bij samenwerking groeien de samenwerkingspartners naar elkaar toe, wat als een grote stap gezien kan worden naar een fusie.

En nog steeds is er in Aa en Hunze geen inhoudelijke afweging in de raad geweest. Ondanks aandringen van de D66 fractie kwam er steeds een ‘niets aan de hand’ antwoord en werd het onderwerp niet geagendeerd.

We zijn hiermee geconfronteerd en hebben als raad nu niet meer de mogelijkheid om in alle vrijheid te discussiëren over de samenwerkingsvisie.

We hebben het idee dat het College een plenaire discussie over dit onderwerp niet op prijs stelt, om zo zonder ruggenspraak met de Raad een eigen koers te kunnen varen. Dit kan tot gevolg hebben dat er stappen worden genomen in een richting waar de Raad, als hoogste orgaan binnen de gemeente, niet achter staat, en waarvan er geen weg terug meer is.

Is hier wellicht sprake van dubbele agenda’s?

Wel komt er nu een informerende commissievergadering met door het college uitgenodigde sprekers, maar pas nadat de gemeente Tynaarlo zijn keus heeft gemaakt. Toeval? Volgens ons niet: hier is bewust voor gekozen!

Na een eventuele fusie gaat Tynaarlo samen met Haren door met de intergemeentelijke samenwerking. Hiermee wordt dan de oude regiovisie Assen-Groningen nagenoeg een feit. Aa en Hunze is toegevoegd, wat voorheen ondenkbaar was. We willen als gemeente geen ‘toeristisch aanhangsel’ zijn van deze stedelijke as. In dit gebied staan stedelijke belangen voorop en worden toerisme, landbouw en natuur als ondergeschikt ervaren. Evenals krimp, windturbineparken en aardgasproblematiek, zaken waarvoor ons college moeilijk uit de stoel te branden is. Het denken in deze regiovisie is uitsluitend Noord-Zuid gericht. D66 is van mening dat we hier dus niets te zoeken hebben.

Het uitnodigen van de gemeente Midden-Drenthe om deel te nemen ten einde de verstoorde balans platteland-stedelijk gebied te herstellen, is voor ons een denkbare optie.

We kiezen voor eerst een grondige discussie in de eigen raad en roepen het college op geen verdere stappen te ondernemen voor de raad zich heeft uitgesproken.

We doen via dit persbericht dan ook een oproep aan alle betrokken gemeenteraden zorgvuldige  besluiten hierover te nemen.

 

 

Arie Fonk

Ans Jacobs

D66 fractie Aa en Hunze