Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 januari 2018

Arie Fonk voor 3e keer lijsttrekker

Met ruime meerderheid hebben de leden van D66 Aa en Hunze Arie Fonk voor de derde keer als lijsttrekker gekozen voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen 2018. De volgorde van de overige kandidaten is vervolgens door middel van een zogenaamde e-voting vastgesteld. Het huidige fractielid Ans Jacobs werd daarbij op de tweede plaats gekozen. Hiermee is gekozen voor een stabiele voorzetting. Naast ervaring heeft D66 ook gezorgd voor vernieuwing op de kandidatenlijst middels Liesbeth van Buiten, Jan Swarts en Jaap Konijn. Bob Geudeker was eerder al meerdere jaren actief als raadscommissie-lid.

Dit deels vernieuwde team heeft er zin in om in de komende raadsperiode weer met enthousiasme de belangen van de inwoners van Aa en Hunze te behartigen. In het programma van D66 Aa en Hunze wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor onder andere groene, geen overlast veroorzakende, energie, zonder windturbines. Gezondheidszorg dient herkenbaar en dichtbij de burger aangeboden te worden. In het natuur- en landschapsbeheer wordt speciale aandacht gevraagd voor bescherming van onder meer insecten en dassen. Vanwege de grote sociaal-economische betekenis wil D66 het toerisme vooral in kwalitatieve zin verder ontwikkelen, waarbij nog meer op digitalisering en nieuwe vormen van toerisme wordt ingespeeld.

De totale kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

  1. Arie Fonk (Rolde)
  2. Ans Jacobs (Rolde)
  3. Liesbeth van Buiten (Gieten)
  4. Jan Swarts (Annen)
  5. Bob Geudeker (Rolde)
  6. Jaap Konijn (Gasselternijveen)