Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 mei 2020

“Denk goed na over inpassing van 28 hectare zonneweiden”

De fractie van D66 Aa en Hunze roept het college op om op tijd met een plan te komen over de inpassing van 28 hectare aan zonneweiden in onze gemeente, om ongewenste afbreuk aan landschap en landbouwgrond te voorkomen.

Klimaatakkoord

Onze gemeente verwacht dat er tussen nu en 2030 ongeveer 28 hectare aan zonneweiden zal worden gebouwd binnen onze gemeentegrenzen. Dat blijkt uit het voorstel dat donderdag is besproken in de gemeenteraad. Dit voorstel is onderdeel van de Regionale Energie Strategie, een samenwerkingsverband tussen provincie, gemeenten, netbeheerders, energieproducenten, waterschappen en diverse belangenorganisaties en maakt onderdeel uit van het landelijke Klimaatakkoord.

D66 vindt dat we als Aa en Hunze ons steentje moeten bijdragen aan het realiseren van het Klimaatakkoord en is dan ook enthousiast over het ingediende plan. Maar we maken ons ook zorgen over de inpassing ervan in het landschap.

Het aanleggen van zonneweiden concurreert met waardevolle landbouwgrond én met het belangrijkste visitekaartje van onze provincie: het Drentse landschap. D66 is er van overtuigd dat de 28 hectare verantwoord kan worden ingepast, maar roept het college op om op tijd met een duidelijke regels te komen over de manier waarop.

Commotie

Met de inpassing van grote infrastructuren hebben we in Aa en Hunze al enige ervaring. De windturbines die door het Rijk in het mondengebied worden neergezet en de geplande verbreding van de N34 die in handen is van de provincie zorgen allebei voor veel commotie bij omwonenden. Dat willen we nu graag voorkomen.

Ook moeten we er voor waken dat we door een overvloed aan initiatieven of door een extra taakstelling van het Rijk straks veel meer dan 28 hectare grond moeten opgeven.

Door tijdig met een breed gedragen plan te komen, kunnen we voorkomen dat we over 10 jaar moeten concluderen dat we ons landschap en prima landbouwgrond hebben verkwanseld door overhaaste besluitvorming. Bovendien is het voor initiatiefnemers van dit soort projecten ook prettig om te weten wat er wél en wat er niet kan. Dat scheelt kosten, onnodig wachten op besluiten en teleurstellingen.

Symposium

Ter voorbereiding op zo’n plan zou een symposium georganiseerd kunnen worden voor burgers, ondernemers, initiatiefnemers, raadsleden en beleidsmakers waarbij deskundigen op het gebied van landschap, ruimtelijke ordening en bestuur aan het woord komen om ons op weg te helpen bij het maken van de juiste keuzes.