Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

De Juichmethode

Onderstaand de bijdrage van D66 voor de begrotingsraadsvergadering november 2015 (De Schakel, 4 november 2015).  Als fractie lopen we continu tegen het feit aan dat er informatie wordt achtergehouden, te laat wordt gedeeld met de raad. Hoe vaak we ook aan de bel trekken, het heeft nagenoeg geen resultaat. Vandaar onderstaande bijdrage. We hebben inmiddels reacties gehad van mede-raadsleden dat ze zich hier wel in herkennen!

Migranten

Het migrantenvraagstuk beheerst ook in onze gemeente het nieuws. We wijden onze hele bijdrage aan dit actuele onderwerp. D66 is groot voorstander van het opvangen van migranten op een adequate wijze in goede samenspraak met alle betrokkenen. En hier schuurt het aan alle kanten. Dit moet even vooraf, omdat zelfs een kritische procesmatige opmerking meteen wordt geëtiketteerd als onrust stoken, of erger.

De Juichmethode

En nu het proces zoals dat (op meerdere  dossiers) in onze gemeente gaat. We noemen dit de Juichmethode. Allereerst komt in het presidium (vergadering van fractievoorzitters, griffier en burgemeester) een vertrouwelijke mededeling, gevolgd door een besloten raadsvergadering. Serieus maar positief van aard. Alhoewel de raad later  beslist, zijn er dan al kritische vragen, maar geen reden om het proces af te blazen. Door deze vertrouwelijkheid mogen fracties niet meer over het onderwerp spreken en is het feitelijk op slot gezet.

Vervolgens start het College de juichmachine. Lichtvoetig, joviaal en met kwinkslagen wordt het onderwerp ingebracht op de gemeentelijke juichpagina’s in de Schakel, in de politiek getinte juichcolumns van de burgemeester en in juichspreekbeurten van het college. De werkelijkheid wordt vriendelijk voorgesteld. Bij geen verzet (de raad is immers al monddood gemaakt) wordt de werkelijkheid geleidelijk bijgesteld en wordt de zieligheidsfactor toegevoegd.

 

AZC

 

Zo ook rond de migrantenopvang in Gieten en Rolde. In Gieten komen plots hoofdzakelijk alleengaande mannen en de evaluatietijd wordt met een jaar teruggeschroefd (de burgemeester kan zich plots geen toezegging van 2 jaar herinneren). Ineens is onduidelijk of er nu voor 400 wordt gebouwd of meteen voor 600 zonder voorafgaande evaluatie. Vragen en bezwaren uit de bevolking worden onelegant terzijde geschoven.

 

Opvang Rolde

 

Opvang Rolde ook weer eerst in het presidium. Op vragen van D66 over verdere locatiekeuzes wordt op 15 oktober geïrriteerd ontkennend geantwoord. Sterker nog, de burgemeester weigert verdere vragen te beantwoorden. Terwijl de brief aan omwonenden al klaar ligt. In deze brief geen mededeling (zoals wèl in het presidium) dat de opvang per 1 november start en over mogelijke uitbreiding in het leegstaande complex.

In het presidium werd gesproken over minderjarige meisjes uit de vrouwenhandel in een beschermde zetting. Nu gaat over getraumatiseerde jonge mannen.

 

Onjuist informeren raad

 

Je kunt hier spreken van het onjuist informeren van de raad wat een ernstig kwalijk feit is. D66 heeft grote moeite met deze procesgangen en niet met de opvang van migranten. Als de juichmachine aan staat pas dan op!

 

De bevolking en de migranten zijn slechts gediend met duidelijkheid, eerlijkheid, breed gedragen oplossingen en niet met de zieligheidsfactor.

Stop deze juichmachine!

 

Arie Fonk

Ans Jacobs

aaenhunze.d66.nl

Gepubliceerd op 09-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018