Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Laatste tussenstand voor de gemeenteraadsverkiezingen

Deze zaken vragen volgens D66 aandacht:

  1. Financieel gezond” kopt het college in de krant:
    0,5 miljoen over op de begroting en 1,5 miljoen extra door grondverkoop. Dat is mooi, maar mede door de crisis zijn de reserves behoorlijk uitgeput. Hier hebben we vorig jaar ook al voor gewaarschuwd.

  1. Aardschokken door gaswinning. Al ruim 5 jaar wijzen we het college op de situatie dat ongeveer 1 op de 8 aardschokken in het Noorden in onze gemeente plaatsvindt. Onze gemeente komt niet in aanmerking voor rijksmiddelen omdat de compensaties van het Rijk bij onze provinciegrens ophouden. Het college was niet in beweging te krijgen om dit onrecht aan te pakken: bang voor imagoschade.
    De gaskraan in Groningen gaat steeds verder dicht, in onze regio gaat die steeds verder open. Bewoners en college van Assen komen nu in het geweer en noodgedwongen sluit Aa en Hunze zich er nu met kennelijke tegenzin bij aan.

  1. De windturbines lijken even in de luwte te staan: niets is minder waar. We moeten ons voorbereiden op roerige tijden. Tijdens de bespreking van het beleidsplan zullen we met een voorstel komen dat wellicht de wind uit de wieken haalt.

  1. Leegloop en leegstand baart ons zorgen en met name de kans op verpaupering. Ook hierover hebben we ideeën die we 12 juli a.s. graag met u delen.

  1. Duurzaam en circulair denken: een mogelijkheid om hierin een stap te maken willen we dan ook graag in de raad uit de doeken doen.

Arie Fonk
Ans Jacobs

Gepubliceerd op 26-06-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018