Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen D66, VVD en PvdA over grondaankoop N33 Rolde

Vragen over grondaankoop langs N33 te Rolde

Op 13 oktober 2016 is in de raadscommissie Leefomgeving het voorstel behandeld over groene invulling van de zone tussen de N33 en Rolde. Het college van burgemeester en wethouders heeft het standpunt ingenomen om geen maatregelen te treffen in het gebied. De grond kan niet tegen een acceptabele prijs worden aangekocht, de meningen in Rolde over het realiseren van geluidsmaatregelen zijn verdeeld en groene invulling heeft een beperkt positief effect op de mate waarin de geluidhinder wordt ervaren, dat waren de argumenten, aldus burgemeester en wethouders.

Een door VVD, D66 en PvdA ingediende motie om een enquête te houden in de betreffende woonwijk werd in de raadsvergadering van 10 november verworpen. De ondertekenaars van deze motie beschikken over informatie, waaruit kan worden afgeleid dat de mogelijkheden van grondverwerving onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. Een mogelijke kavelruil met andere grondeigenaren zou niet zijn onderzocht. Volgens ingewonnen informatie zou dat een reële optie zou zijn (geweest).

Vragen:

1. Welke acties hebt u ondernomen om de beschikking te krijgen over de grond langs de N33?

2. Als dat beperkt is gebleven tot (tevergeefse) onderhandeling met de grondeigenaren, waarom hebt u dan vervolgens niet de mogelijkheden onderzocht om de grond door kavelruil te verwerven?

3. Waarom bent u binnen de prijstechnische marges niet tot het uiterste gegaan om tot een acceptabele deal te komen?

4. Bent u alsnog bereid om de onderhandelingen vanuit dat perspectief (kavelruil) opnieuw op te starten? Zo ja, wanneer gaat u daarmee aan de slag? Zo neen, waarom niet?

Rolde, 2 december 2016

Fractie VVD Fractie D66 Fractie PvdA Bas Luinge Arie Fonk Henk Santes

Gepubliceerd op 22-01-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018