Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur en Landschap

De Hondsrug, de beekdalen van de Aa en de Hunze, heide- en veengebieden en een gevarieerd agrarisch landschap zijn beeldbepalend en tegelijkertijd ook kwetsbaar. De aanwezigheid van ons  mooie cultuurlandschap en de authentieke dorpskernen maken onze gemeente aantrekkelijk om te wonen en te recreëren.

Het landschap, zowel in geomorfologisch (door de ‘natuur’ gevormd) als in cultuurhistorisch (door menselijk gebruik ontstaan) opzicht, vormt de basis van het toeristisch ‘product’ Aa en Hunze.

Het Hunzedal en het veenkoloniale deel van onze gemeente springen wat minder in het oog, maar bezitten vanwege de cultuurhistorische waarde en het bijzondere landschap een aanzienlijk potentieel voor het toerisme. Er zijn hier al meerdere succesrijke toeristische initiatieven gestart, zowel van particuliere zijde als van overheidswege.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018