Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer

Met de reconstructie van de rotonde in de N34 bij Gieten en vervolgens de verdubbeling van de N33 is de verkeerssituatie in Aa en Hunze drastisch veranderd. De geluidsoverlast in Gieten is toegenomen door deze gewijzigde situatie. Ook in enkele dorpen (Annen, Rolde, Deurze) is er nu extra overlast in de vorm van lawaai, te hard rijden en van sluipverkeer, met name vrachtauto’s.

D66 vindt dat, nu de verdubbeling van de N33 bijna een feit is, de situatie van het sluipverkeer onder de loep genomen moet worden en dat er passende maatregelen worden getroffen om verkeershinder in dorpen te beperken. Het college heeft hierin al een paar beloftes gedaan, wij zullen er op toezien dat deze worden nagekomen!

D66 pleit voor minder verkeersborden in onze prachtige gemeente. Ook de verschillende maximumsnelheden kunnen gestroomlijnd worden. Een goed voorbeeld daarvan is de weg Rolde – Assen, die in december 2013 is aangepast.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018