Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Toerisme

De aantrekkingskracht van Aa en Hunze is te danken aan bossen, heidevelden, vennen, recreatieplassen en een kleinschalig en grotendeels oorspronkelijk agrarisch cultuurlandschap. Kleine kernen en dorpen, die hun oorspronkelijke aanzien en karakter grotendeels hebben behouden geven sfeer aan de regio. Een uitgebreid en gevarieerd net aan wandel-, fiets- en ruiterpaden is belangrijk om toegang te bieden tot al dit moois.

We moeten wel waken voor toeristische ‘roofbouw’ die de aantrekkelijkheid van onze gemeente juist kan verminderen. Te veel versnippering van aanbod zoals nu het geval is, doet de sector geen goed. De toerist verandert, er moet worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen zoals campertoerisme en airbnb. D66 wil geen vrije camperplaatsen in de gemeente omdat dit tot oneigenlijke concurrentie kan leiden met de campings. Met betrekking tot de toeristenbelasting nemen we in Drenthe een middenpositie. D66 ziet geen noodzaak om deze marktconforme toeristenbelasting te verlagen.

D66 pleit voor een meer prominente rol van het toerisme in het ruimtelijk beleid van Aa en Hunze, waarmee recht gedaan wordt aan het sociaaleconomisch belang van deze sector. Bijzondere vormen van toerisme zoals ruitersport, kleine watersport, naturisme en cultuurtoerisme verdienen naar de mening van D66 meer aandacht.

Dé toerische gemeente in Drenthe