Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

Actief zijn, meedoen en het hebben van sociale contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Belemmerende factoren, zoals laaggeletterdheid, werkloosheid en eenzaamheid, moeten daarom continu onder de aandacht blijven.

Inwoners van Aa en Hunze kunnen nu met vragen over ondersteuning, zorg en gezin bij het Sociale team terecht. Het Sociale team moet goed zijn georganiseerd, maar onderbrengen in een overheids-BV is volgens ons niet de beste oplossing.

We vinden het van belang dat de gemeente de ondersteuning van mantelzorgers structureel onder de aandacht blijft brengen.

Zorgen voor iedereen